Ochrana vašich osobních údajů je pro nás obzvláště důležitá. Vaše údaje proto zpracováváme výhradně na základě zákonných ustanovení (GDPR, TKG 2003). V těchto informacích o ochraně osobních údajů vás informujeme o nejdůležitějších aspektech zpracování údajů na našich webových stránkách.

Kontakt s námi

Pokud nás kontaktujete prostřednictvím formuláře na webových stránkách nebo e-mailem, vámi poskytnuté údaje (jméno, příjmení, firma, e-mailová adresa) budou u nás uloženy po dobu 6 měsíců za účelem zpracování dotazu a v případě dalších dotazů, nikoli však na webovém serveru. Tento formulář pouze odešle váš dotaz a v žádném případě jej neukládá do databáze. Tyto údaje nepředáváme dále bez vašeho souhlasu.

Soubory cookie

Naše webové stránky používají tzv. soubory cookie. Jedná se o malé textové soubory, které se pomocí prohlížeče ukládají do vašeho koncového zařízení. Nezpůsobují žádnou škodu.

Soubory cookie používáme k tomu, aby naše webové stránky byly uživatelsky přívětivější. Některé soubory cookie zůstávají uloženy ve vašem koncovém zařízení, dokud je nevymažete. Umožňují nám rozpoznat váš prohlížeč při vaší další návštěvě.

Pokud si to nepřejete, můžete svůj prohlížeč nastavit tak, aby soubory cookie zcela deaktivoval nebo vás o nastavení souborů cookie informoval a vy jste to povolili pouze v jednotlivých případech. V případě deaktivace souborů cookie může dojít k omezení funkčnosti našich webových stránek.

Google Analytics, analýza webu

Tyto webové stránky používají službu Google Analytics, webovou analýzu poskytovanou společností Google Inc ("Google"). S poskytovatelem jsme uzavřeli příslušnou smlouvu o pověřeném zpracování údajů. Vztah s poskytovatelem webové analýzy je založen na rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti ("Privacy Shield"). Zpracování údajů probíhá na základě zákonných ustanovení § 96 odst. 3 TKG a čl. 6 odst. 1 písm. a) (souhlas) a f) (oprávněný zájem) GDPR.

Služba Google Analytics používá "cookies", což jsou textové soubory umístěné na vašem počítači, které pomáhají webové stránce analyzovat, jak ji uživatelé používají. Tomu můžete zabránit nastavením prohlížeče tak, aby se soubory cookie neukládaly. Rádi bychom vás však upozornili, že v takovém případě možná nebudete moci využívat všechny funkce těchto webových stránek v plném rozsahu.

Informace vygenerované souborem cookie o vašem používání webových stránek (včetně vaší IP adresy) budou přeneseny a uloženy společností Google na serverech ve Spojených státech. Google tyto informace použije pro účely vyhodnocování vašeho používání webových stránek, sestavování zpráv o aktivitě na webových stránkách pro provozovatele webových stránek a poskytování dalších služeb souvisejících s aktivitou na webových stránkách a používáním internetu. Společnost Google může tyto informace také předat třetím stranám, pokud to vyžaduje zákon nebo pokud tyto třetí strany zpracovávají informace jménem společnosti Google. Společnost Google nebude spojovat vaši IP adresu s žádnými jinými údaji, které má k dispozici.

Používáním těchto webových stránek souhlasíte se zpracováním údajů o vás společností Google výše uvedeným způsobem a pro výše uvedené účely. Proti shromažďování a ukládání údajů můžete kdykoli vznést námitku s platností do budoucna.

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Tato webová stránka používá službu Google Analytics s rozšířením "_anonymizeIp()", což znamená, že IP adresy jsou zpracovávány pouze ve zkrácené podobě, aby se vyloučila možnost přímých osobních odkazů. Další informace naleznete na následujícím odkazu: https://www.google.com/privacy/privacy-policy.html.

Vaše práva

V zásadě máte právo na informace, opravu, výmaz, omezení, přenositelnost údajů, zrušení a námitku. Pokud se domníváte, že zpracování vašich údajů porušuje zákon o ochraně osobních údajů nebo byla vaše práva na ochranu osobních údajů porušena jiným způsobem, můžete podat stížnost u dozorového úřadu. V Rakousku je tímto orgánem úřad pro ochranu osobních údajů.

Můžete se na nás obrátit prostřednictvím následujících kontaktních údajů

Tel: +43 3182 6262-0
E-mail: office@staragro.at